E-mail: info@asaauto.sk
Adresa: Bosákova 12, 851 04 Bratislava

Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7

Mapa výskytu COVID-19 na Slovensku

Aktuálne informácie zo sveta

Prehľad najdôležitejších informácií k obmedzeniam cestovania nájdete vždy na stránkach ministerstva zahraničných vecí, alebo na tomto odkaze. My vám prinášame aktualizovaný zoznam s tými najdôležitejšími informáciami.

Zdravotne bezpečné krajiny

Krajiny, pre ktoré pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Austrália, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Taliansko. Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na tomto zozname, sú rizikové. 

Podmienky pri návrate z ostatných krajín

Pre ostatné krajiny sveta platí (od 6. júla 2020) po návrate povinnosť izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. 

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý  zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii. 

Porušením tohto nariadenia sa vystavujete sankcii vo výške 5 000 €.


Núdzový stav vyhlásený 1.10.2020

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 1.10.2020 núdzový stav v krajine na dobu 45 dní.

AKtuálne opatrenia k 1.9.2020

DOMÁCA IZOLÁCIA

Pre všetky osoby, ktoré od 1. septembra od 7:00 vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, bude povinná karanténa. Spolu s dotyčnou osobou budú musieť ostať v domácej izolácii aj osoby žijúce s ňou v spoločnej domácnosti. Testovať sa bude najskôr na piaty deň. Výnimku z testovania majú deti do troch rokov, ak regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo pediater neurčí inak. Návrat z rizikovej krajiny je občan povinný oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, a to telefonicky alebo elektronicky.

PO NÁVRATE Z RIZIKOVEJ KRAJINY, KTORÁ JE ČLENOM EÚ

Povinná je domáca izolácia do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že sa nepodarí zrealizovať testovanie a nebude mať občan žiadne príznaky ochorenia, karanténa sa u neho skončí aj bez testovania po desiatich dňoch.

PO NÁVRATE Z RIZIKOVEJ KRAJINY, KTORÁ NIE JE ČLENOM EÚ

V tomto prípade nie je možnosť ukončiť domácu izoláciu bez absolvovania testu. Osoba ostáva v karanténe do obdržania negatívneho výsledku testu.

RIZIKOVÉ REGIÓNY

Pripomíname ešte, že konzílium odborníkov označilo aj rizikové regióny v tzv. zelených, menej rizikových krajinách. Nevzťahuje sa na ne povinnosť karantény po návrate, ale je potrebné v týchto regiónoch vo zvýšenej miere dbať na hygienu, dodržiavať odstupy a nosiť rúško. 

Sú to: 

  • Česko: Praha a kraj Vysočina
  • Rakúsko: Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko
  • Poľsko: Pomoranské, Malopoľské a Sliezske vojvodstvo
  • Grécko: región Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia
  • Anglicko: Tayside a North West
  • Írsko: Mid-Cast a Mid-West
  • Estónsko: Ida-Viru Maakond
  • Dánsko: región Midtjylland


Krajiny radené medzi rizikové od 1.9.2020

Medzi rizikové krajiny budú od prvého septembra patriť aj Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta.14.7.2020 - Zmena výšky pokuty

Výška pokuty za nerešpektovanie nariadenej povinnej karantény, do ktorej sa musíte prihlásiť po návrate zo zakázaných (tzv. červených) oblastí sa z pôvodných 1 650 € zvyšuje na 5 000 €.Odporúčania pre všetky krajiny

V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie ÚVZ SR OLP/5455/2020), pristúpila Slovenská republika k ďalším zmenám v hraničnom režime.

Od 6. júla 2020 od 7:00 hod. platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z: Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny, Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandsko, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska a Talianska.

Pri návrate z vyššie uvedených štátov občania nemusia ísť ani do domácej izolácie a ani nemusia predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom, ktorí sa nachádzajú na území týchto krajín dbať na zvýšenú opatrnosť (1. stupeň - výstraha) a priebežne sledovať opatrenia zavedené predmetnými štátmi v oblasti epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej.

Vo vzťahu k územiu Sliezskeho veľkovojvodstva v Poľsku, Sliezska a hlavného mesta Prahy v Českej republike a do oblastí Záhrebu a Osijeku v Chorvátsku zostáva platné odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania (2. stupeň – zvážiť nevyhnutnosť cestovania do niektorých častí krajiny). Informácie o hraničnom režime sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle MZVEZ SR.

Pri príchode osôb z iných ako uvedených destinácií sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.

Pre všetky ostatné štáty sveta naďalej platí odporúčanie necestovať.

Rezort diplomacie tiež odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle MZVEZ SR, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

V prípade núdze sa môžu občania Slovenskej republiky obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (02 5978 5978).