Slovinsko

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Povolená je medzinárodná a vnútroštátna autobusová a železničná doprava, vrátane turistických autobusov.

Platí povinnosť dodržovania 1,5 m rozostupov medzi osobami vo verejnej hromadnej vnútroštátnej a medzinárodnej doprave (železničnej, autobusovej, vrátane turistických/zájazdových autobusov). Nedodržanie 1,5 m odstupu medzi osobami v prípade medzinárodnej prepravy môže spôsobiť, že polícia Slovinskej republiky nevpustí taký autobus na územie Slovinskej republiky, aj v prípade, že takýto autobus bude len tranzitovať cez územie Slovinskej republiky.

Podmienky tranzitu a odchodu

Prejazd (tranzit) do Slovinskej republiky cez Rakúsko, Chorvátsko, Taliansko a Maďarsko je bez obmedzení.

Osoby, pri ktorých sa pri tranzite cez Slovinsko očakáva, že nebudú môcť opustiť Slovinsko, z dôvodu prijatých opatrení v susedných krajinách, nebudú vpustené do Slovinska.

Naďalej je limitovaný počet hraničných priechodov, určených pre medzinárodnú osobnú a nákladnú dopravu:

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Rakúskom:

 • Karavanke – Karawankentunnel,
 • Ljubelj – Loibltunnel,
 • Šentilj (diaľnica) – Spielfeld (diaľnica).

Pre medzinárodnú železničnú dopravu je otvorený iba hraničný prechod Šentilj – Spielfeld (Eisenbahn).

Ostatné železničné hraničné prechody sú povolené iba pre občanov Slovinska a Rakúska. 

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Talianskom

 • Vrtojba ‒ St. Andrea,
 • Fernetiči ‒ Fernetti,
 • Škofije ‒ Rabuiese,
 • Krvavi potok ‒ Pesse

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Maďarskom

 • Dolga vas – Redics,
 • Pince (diaľnica) – Torniyszentmiklos (diaľnica)

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Chorvátskom

Otvorené sú všetky hraničné priechody pre medzinárodnú dopravu, ako aj pre malý pohraničný styk (nie sú určené pre medzinárodnú dopravu).

Opatrenia v krajine

Povinné je nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch, dezinfekcia rúk, platí zákaz zhromažďovania sa (povolené je zhromažďovanie do 500 osôb vo vonkajších priestoroch) a dodržiavanie 1,5 metrovej vzdialenosti od ostatných osôb, vrátane verejnej hromadnej dopravy a medzinárodných spojov. 

V Slovinsku sú otvorené všetky hotely a turistické zariadenia, wellness a fitness centrá, plavárne, kúpaliská, telocvične a zdravotnícke zariadenia, obchody, úrady, múzeá, galérie a školy. Zatvorené zostávajú iba diskotéky a nočné bary. Nesmú sa konať veľké kultúrne a spoločenské podujatia. Sú možné športové podujatia s účasťou divákov.

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Holandsko

Podmienky vstupu do krajiny

V Holandsku nie sú zavedené opatrenia týkajúce sa obmedzení vstupu/výstupu na hraniciach, ani karanténne opatrenia (nie je potreba preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, ani sa zdržiavať v izolácii).

Cestovanie v rámci krajiny

Všeobecné cestovné odporúčania a obmedzenia vzťahujúce sa na občanov tretích krajín a na cestujúcich z rizikových krajín.

Podmienky tranzitu a odchodu

Letisko Schiphol (Amsterdam) a letisko Eindhoven môžu využiť (aj na tranzit z tretích krajín) občania krajín Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska.

Pri využití letiska Schiphol je povinnosťou všetkých cestujúcich disponovať čestným vyhlásením o zdravotnom stave.

Odporúča sa mať formulár vopred vyplnený a pripravený pred nástupom na palubu lietadla. Je ho možné predložiť aj v elektronickej podobe. 

Letecká preprava

Občania Slovenskej republiky môžu využiť:

Letecké spojenia z Amsterdamu, Rotterdamu, alebo Eindhovenu do Viedne (aktuálne nie je dostupné spojenie Rotterdam-Viedeň), Innsbrucku, Budapešti (letisko Franza Liszta v Budapešti), Prahy, alebo Krakova.

Viaceré letecké spoločnosti zaviedli povinnosť nosenia rúšok v lietadlách. Činnosť obnovila letecká spoločnosť Transavia;

Letecké spojenia z Viedne, Budapešti, Prahy, alebo Krakova do Amsterdamu, Eindhovenu, alebo Rotterdamu (aktuálne nie je dostupné spojenie Viedeň-Rotterdam).

Železničná / autobusová preprava 

Občania Slovenskej republiky môžu využiť:

 • medzinárodné vlakové alebo autobusové spojenia z Holandska cez Nemecko do Rakúska, Česka, Poľska alebo Maďarska. Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International;
 • medzinárodné vlakové alebo dostupné medzinárodné autobusové spojenia zo Slovenska cez Rakúsko, Maďarsko, Česko alebo Poľsko.

Opatrenia v krajine

Opatrenia v Holandsku ku COVID-19.

V krajine je nariadené dodržiavať odstup 1,5 m medzi cudzími osobami, vo verejnej doprave bola zavedená povinnosť nosenia ochranných rúšok.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

Španielsko

Podmienky vstupu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR naďalej odporúča do Španielska necestovať. 

Španielsko po ukončení núdzového stavu otvorilo hranice pre turistov z EÚ (okrem Portugalska) a zrušilo karanténu pre prichádzajúcich. Hranice s tretími krajinami a Portugalskom zostanú obmedzené do 1. júla.

Osoby prichádzajúce letecky do Španielska sa musia podrobiť trom primárnym kontrolám. Naďalej platí povinnosť vyplniť lokalizačný formulár - Passenger Location Card (PLC). Vo formulári je potrebné uviesť údaje o pobyte v Španielsku či informácie o príp. prekonaní ochorenia COVID-19.

Od 15. mája cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia merajú teplotu pomocou termovíznych kamier a aj toto opatrenie bude naďalej zachované. Okrem toho sa bude vykonávať i vizuálna kontrola prichádzajúcich. V prípade podozrenia na ochorenie, cestujúceho vyšetrí lekár a osoba bude povinné pod lekárskym dozorom aj v cieľovej destinácii v krajine.

Test na ochorenie COVID-19 sa pri príchode do krajiny nevyžaduje. 

Pre osoby nad 6 rokov je s platnosťou od 21. mája v Španielsku povinné nosiť rúško nielen vo verejnej doprave, ale aj v uzavretých priestoroch a na verejných priestranstvách, kde nie je možné dodržať odstup približne 1,5 - 2m.

Podmienky tranzitu v rámci krajiny

Na cestujúcich do Španielska apelujeme, vzhľadom na epidemiologický vývoj v krajine a stále neexistujúcu vakcínu, zaujímať sa o svoje poistenie do zahraničia, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade náhlej hospitalizácie.

Je potrebné brať do úvahy aj fakt, že niektoré provincie Španielska môžu mať i svoje vlastné bezpečnostné predpisy a obmedzenia v súvislosti so šírením COVID-19, preto je vhodné si pred príchodom zistiť jednotlivé detaily opatrení a riadiť sa nariadeniami a odporúčaniami príslušných autorít.

Od 23. marca 2020 je uzatvorená hranica medzi Španielskom a Marokom cez mestá Ceuta a Melilla.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

Štátne zdravotné zariadenia v Španielsku podľa dostupných informácií komerčne nevykonávajú PCR testy na COVID 19, preto je potrebné obrátiť sa na súkromné laboratória podľa miesta pobytu v Španielskom kráľovstve a vyhľadať si príslušné súkromné laboratórium prostredníctvom internetu.