Všetky typy diaľničných známok na rok 2024 podľa nižšie uvedených cenníkov pre jednotlivé krajiny si môžte zakúpiť (platba je možná len v hotovosti) priamo v sídle spoločnosti na Bosákovej 12, v Bratislave.

Pondelok až piatok od 9:00 do 11:30 a vo štvrtok aj popoludní od 14:00 do 17:00
Cez víkend a v dňoch pracovného pokoja nie je možné známku vystaviť!!!

Informácie o predaji na tel. č. 02/49 20 59 01
Všetky uvedené ceny sú platné pre rok 2024.

Ceny v Slovenskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok1 365 dní2
Vozidlá do 3,5 tony 12 € 17 € 60 € 60 €
Prípojné vozidlá * 12 € 17 € 60 € 60 €

1 platí odo dňa zakúpenia do 31.1. nasledujúceho roku
2 platí 365 dní od dátumu zakúpenia
* Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G.

Kúpiť eZnámku

Ceny nálepiek v Českej republike

Typ vozidla Doba platnosti
1 deň
10 dní
1 mesiac 1 rok
Vozidlá do 3,5 tony * 200 Kč (8,10 €) 270 Kč (10,66 €)
430 Kč (16,98 €) 2300 Kč (90,81 €)

* od 1. marca 2024 sa v Českej republike sa menia ceny elektronických diaľničných známok.

Kúpiť eZnámku

Zakúpiť elektronickú nálepku v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny v Maďarskej republike platné do 31.12.2023

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Vozidlá do 3,5 tony 25 € 42 € 195 €
Motorové vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 osôb a obytné autá 36 € 58 € 280 €
Motocykel 12 € 21€ 195 €

Zakúpiť maďarskú elektronickú známku je možné len v sídle spoločnosti.

Ceny v Slovinskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
7 dní 1 mesiac 1 rok
Motocykel 8 € 32 €
58,70 €
Motorové vozidlá do 3,5 t 16 € 32 € 117,5 €
Motorové vozidlá do 3,5 t s výškou nad 1,30 m 32 € 64,10 € 235 €

Zakúpiť slovinskú elektronickú známku je možné len v sídle spoločnosti.

Ceny v Rakúsku

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 2 mesiace 1 rok
Vozidlá do 3,5 tony * 11,50 € 28,90 € 96,40 €

  Zakúpiť je možné len klasickú známku.
Zakúpiť elektronickú známku v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny vo Švajčiarsku


Typ vozidla Doba platnosti
1 rok
Vozidlá do 3,5 tony * 46 €