Slovensko

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90/130
 
Tolerancia alkoholu 
úplný zákaz
 
Mýto
elektronická (virtuálna) diaľničná známka

Viac informácií

Česká republika

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90/130
 
Tolerancia alkoholu 
úplný zákaz
 
Mýto
vybrané siete diaľnic a rýchl. ciest / diaľničná známka
Viac informácií

Maďarsko

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/rýchl. cesty/diaľnice v km/h 
50/90/110/130
 
Tolerancia alkoholu 
úplný zákaz
 
Mýto
elektronická (virtuálna) diaľničná známka
Viac informácií

Rakúsko

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/100/130
 
Tolerancia alkoholu 
max. 0,05 (vodiči s vodičským preukazom do 2r. len 0,01)
 
Mýto
vybrané siete diaľnic a rýchl. ciest / diaľničná známka
Viac informácií

Chorvátsko

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/rýchl. cesty/diaľnice v km/h 
50/90/110/130
 
Tolerancia alkoholu 
max. 0,05
 
Mýto
diaľnice, tunely, mosty
Viac informácií

Bulharsko

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90/130
 
Tolerancia alkoholu 
max. 0,05
 
Mýto
diaľničná známka, mosty cez Dunaj
Viac informácií

Slovinsko

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90 - 100/130
 
Tolerancia alkoholu 
profesionálni vodiči 0,05 , začiatočníci a vodiči do 21r. 0,0 
 
Mýto
diaľničná známka, tunel
Viac informácií

Taliansko

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90 - 110/130
 
Tolerancia alkoholu 
max. 0,05
 
Mýto
diaľnice, tunely a vjazd do Milána
Viac informácií

Španielsko

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90 - 100/130
 
Tolerancia alkoholu 
0,05 , profesionálni vodiči len 0,03 ‰
 
Mýto
výber v diaľničných mýtniciach, tunely
Viac informácií

Holandsko

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/80/120
 
Tolerancia alkoholu 
0,05
 
Mýto
bezplatne
Viac informácií

Grécko

 
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90/110 - 130
 
Tolerancia alkoholu 
začiatočníci 0,05 ‰, profesionálni vodiči 0,02 ‰ 
 
Mýto
výber v diaľničných mýtniciach, tunely
Viac informácií