Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90/110 -130
  
Tolerancia alkoholu 
0,05 % začiatočníci,ale  profesionálni vodiči 0,02 %
 
Mýto 
výber v diaľničných mýtniciach, tunely
 
Dispečing ASA 
18 112, zo zahraničia +421 2 49 20 59 49


Zimné pneumatiky

V Grécku nie sú povinné žiadne osobitné predpisy týkajúce sa pneumatík s hrotmi.

Snehové reťaze môžu byť použité, ak sú cesty pokryté snehom alebo ľadom, zvyčajne je to v období medzi novembrom a marcom. Maximálna povolená rýchlosť pre vozidlá so snežnými reťazami je 50 km/hod.