Simulátor nárazu

Jednou z najčastejších príčin úmrtia a ťažkých úrazov je, že vodiči nepoužívajú bezpečnostné pásy. Simulátor nárazu veľmi jednoducho ukazuje, čo sa odohráva pri náraze na pevnú prekážku v rýchlosti iba 30 km/h a zároveň si overíte účinnosť bezpečnostných pásov.

Viac informácií

 

Simulátor prevrátenia

Simulátor prevrátenia slúži pre nácvik vyprostenia z prevráteného vozidla a súčasne navodzuje stav, aký vodič zažíva pri prevrátení vozidla pri nehode. Účelom tohto simulátora je zaistiť pre motoristickú verejnosť reálnu možnosť overenia účinku bezpečnostných pásov v prípade skutočného prevrátenia vozidla, zároveň si vyskúšať a aj nacvičiť postup, ako sa bezpečne vyprostiť z havarovaného vozidla v tejto neobvyklej situácii a polohe.

Otočný simulátor je pomôckou, ktorá podá dôkaz každému, kto si na vlastnej koži vyskúša, aké sily pôsobia pri prevrátení vozidla a ako sú bezpečnostné pásy veľmi dôležitým prvkom bezpečnosti.

Viac informácií

 

Mobilné detské dopravné ihrisko

Mobilné dopravné ihrisko slúži na výchovu, vzdelávanie a praktický výcvik žiakov materských a základných škôl, kde získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v premávke ako chodci a cyklisti.

Viac informácií

 

Simulátor užitia alkoholu - Opité okuliare

Tento simulátor, tzv. „Drunk glasses“ sú okuliare simulujúce vnímanie účastníka cestnej premávky po užití alkoholu.

Viac informácií


Ak máte virtuálne okuliare, môžete si vyskúšať opité okuliare cez váš mobil.
 

Klzná fólia

Simulátor šmyku slúži na zdokonalenie zručnosti motoristov počas riadenia motorového vozidla na mokrom povrchu za použitia mobilnej klznej fólie.

Viac informácií

 

Prenájom

Spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. má k dispozícii vlastné simulátory. Na podporu bezpečnosti cestnej premávky je možné toto mobilné zriadenie ako aj ostatné bezpečnostno-preventívne pomôcky prenajať na rôzne akcie pre deti aj dospelých.

 

Bližšie informácie získate na obchodnom oddelení spoločnosti alebo písomne na info@asaauto.sk.