ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE POUŽITIE MÝTNYCH JEDNOTIEK ENC V CHORVÁTSKU

Naša spoločnosť ponúka prenájom mýtnych jednotiek ENC. Pred samotným prenájmom je vhodné oboznámiť sa s nasledujúcimi informáciami:

1. Mýtne jednotky ENC je možné vyzdvihnúť iba OSOBNE na adrese BOSÁKOVA 12, v BRATISLAVE v čase otváracích hodín. Mýtne jednotky ENC NEZASIELAME POŠTOU.

2. Rezervácia mýtnych jednotiek ENC vopred, NIE JE NUTNÁ, ale v prípade záujmu je možné tak urobiť prostredníctvom kontaktného formulára s uvedením termínu zapožičania krabičky (od-do) a skupiny vozidla (I., II.).

3. Platba za prenájom mýtnych jednotiek ENC je možná iba v HOTOVOSTI.

AKÉ SÚ JEDNOTLIVÉ SKUPINY VOZIDIEL?

Podľa skupín vozidiel je stanovená výška poplatkov. Rozdelenie skupín si môžete pozrieť na nasledovnom obrázku.

C:\Users\palsovicova\Desktop\Chorvátsko - ENC krabičky\kategorie_vozidel_ENC1.jpg

Skupina I – do 3,5 tony, do 1,9 m výšky, bez prívesu

Skupina II – do 3,5 tony, nad 1,9 m výšky alebo s prívesom


UPOZORNENIE!! 

Zvoľte si správnu jednotku ENC podľa skupiny vozidla,pretože zmena nastavenia nie je možná!

AKO JE TO SO STREŠNÝM BOXOM  ALEBO NOSIČOM BICYKLOV?

Pokiaľ máte vozidlo so strešným nosičom alebo strešným boxom, tento prvok sa nezapočítava do celkovej výšky vozidla. Údaje o výške vášho vozidla nájdete v Technickom preukaze.

AKO NAINŠTALOVAŤ JEDNOTKU ENC DO VOZIDLA?

Jednotku ENC nainštalujte na stred vnútornej strany čelného skla, cca 7 cm od hornej strany. Je veľmi dôležité, aby celá jednotka bola umiestnená mimo tieniaci pás čelného skla. Pokiaľ má vaše vozidlo vyhrievané čelné sklo alebo je potiahnuté termofóliou. Je potrebné jednotku ENC umiestniť mimo tejto oblasti. Pozrite sa do návodu vášho vozidla a zistite, kde sa toto miesto nachádza.

Umiestnite jednotku ENC tak, aby nebránila vo výhľade vodiča.

TIP

Pokiaľ sa jednotke nepodarí spojiť s mýtnou bránou, odporúčame jednotku ENC zložiť z čelného skla a pri prejazde vystrčiť otvoreným oknom mimo priestoru vozidla.

AKO MÁM POUŽIŤ JEDNOTKU ENC NA MÝTNYCH BRÁNACH?

Držte sa v jazdnom pruhu s označením ENC a nabiehajte do ENC mýtnych brán. Na ENC bránach spravidla nie je žiadna obsluha, preto nie je možné platiť v hotovosti ani kartou. Sledujte inštrukcie a dopravné značenie!

Pri príjazde do plateného úseku svieti na semafore ,,červená“. Choďte rýchlosťou max. 40 km/h a súčasne dodržujte vzdialenosť 20 m od vozidla pred vami. Akonáhle systém načíta jednotku ENC, ozve sa v nej ,,pípnutie“, na semafore naskočí ,,zelená“ a závora sa otvorí. Pokračujte v jazde.

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ JEDNOTKA ENC NEFUNGUJE?

Vo výnimočných prípadoch sa to stáva. Zachovajte chladnú hlavu.

Jednotku ENC je možné použiť k úhrade mýta aj v prípade, keď je nefunkčná. Nie je nutné hradiť mýto v hotovosti (to neplatí v prípade prečerpania kreditu).

TIP

Pokiaľ dodržujete pokyny (max. rýchlosť, min. odstup vozidiel, správne umiestnenie jednotky ENC atď.), vyskúšajte jednotku ENC na inej mýtnej bráne napr. tak, že na ďalšom exite zídete a nabehnete späť na diaľnicu.

Jednotka ENC nefunguje pri vjazde na diaľnicu – zoberiete jednotku ENC z vozidla a u obsluhy na vedľajšej mýtnej bráne požiadajte o lístok. Pri výjazde potom použite mýtnu bránu s obsluhou, odovzdajte jej lístok spoločne s jednotkou ENC.

Transakcia bude zaznamenaná manuálne, neplatíte nič v hotovosti.

Prípadne obdržíte protokol o transakcii.

Jednotka ENC nefunguje pri výjazde z diaľnice – odovzdajte jednotku ENC obsluhe na vedľajšej mýtnej bráne. Nahláste miesto nájazdu na diaľnicu.

Transakcia bude zaznamenaná manuálne, neplatíte nič v hotovosti.

Prípadne obdržíte protokol o transakcii.

KDE MÔŽEM JEDNOTKU ENC POUŽIŤ?

Všetkých cca 1113 km diaľnic prevádzkovaných spoločnosťami HAC a ARZ.


Diaľnica A1        “Zagreb - Split - Ploče“

Diaľnica A3        “Bregada - Zagreb - Lipovac“

Diaľnica A4        “Zagreb - Varaždin - Goričan“

Diaľnica A5        “B. Manastir - Osijek - Svijan“

Diaľnica A6        “Zagreb - Rijeka“

Diaľnica A7        “Rupa - Rijeka“

Diaľnica A10    “Granica BiH - Ploče“

Diaľnica A11    “Zagreb - Sisak“

Tunel Sveti Ilija na D76 Baška Voda – Zagvozd

“Krčki most“

KDE SA JEDNOTKA ENC NEDÁ VYUŽÍVAŤ?

Diaľnica A2     “Zagreb - Macelj“ a ďalej k hraniciam so Slovinskom (Ptuj).

Tento asi 60 km úsek diaľnice prevádzkuje spoločnosť AZM.


Diaľnica A8, A9 “Istrijský Ypsilon“, tunel Učka a most Mirna.

Tu prevádzkuje 141 km diaľnic spoločnosť Bina Istra.

CHORVÁTSKA MÝTNA JEDOTKA ENC

Cenník za prenájom

Skupina vozidiel I.

1-12 dní     16,- €/ks + zúčtovateľná kaucia na mýto 40,- €

13-17 dní     24,- €/ks + zúčtovateľná kaucia na mýto 48,- €

18-24 dní     36,- €/ks + zúčtovateľná kaucia na mýto 56,- €


Skupina vozidiel II.

1-12 dní     16,- €/ks + zúčtovateľná kaucia na mýto 48,- €

13-17 dní     24,- €/ks + zúčtovateľná kaucia na mýto 56,- €

18-24 dní     36,- €/ks + zúčtovateľná kaucia na mýto 64,- €Poplatok za prekročenie doby prenájmu:


- do 5 dní         16,- €  

- do 10 dní       28,- € 

- do 15 dní       48,- € 

- nad 16 dní      80,- €


Doba prenájmu sa počíta odo dňa prevzatia jednotky ENC.

Pri strate krabičky sa účtujú prejazdené km (vyúčtovanie podľa čísla krabičky), od dátumu prevzatia krabičky do oznámenia straty krabičky + zmluvná pokuta vo výške 100,- €.


Ceny sú uvedené s DPH


Maximálna doba prenájmu je 24 dní.