• asistenčné krytie na obdobie 14 dní, 30 dní, 1 rok
 • územná platnosť krytia na Slovensku a v celej Európe
 • nepretržitá služba call centra 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane sviatkov
 • základné asistenčné služby v prípade poruchy alebo nehody vozidla: pomoc cestnej služby, odtiahnutie vozidla, uloženie nepojazdného vozidla,
  poskytnutie náhradného vozidla, tlmočenie pri riešení núdzovej situácie posádky, odovzdanie odkazu blízkym osobám, zaslanie dokladov súvisiacich
  s asistenčným prípadom a ďalšie
 • doplnkové služby: poskytnutie dopravných a mototuristických informácií, vypracovanie itinerára cesty do zahraničia vrátane cien PHM, poplatkov za diaľnice a mýtnych poplatkov
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**
 • Odtiahnutie vozidla
 • Náhradné vozidlo
 • Úschova vozidla
 • Vlaková preprava posádky
 • Náhradné ubytovanie
 • Repatriácia vozidla do SR

ASA Turist 14

9,90
14 dní
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**1 ×
 • Odtiahnutie vozidla1 ×
 • Náhradné vozidlo1 × 1 deň
 • Úschova vozidla1 × 1 deň
 • Vlaková preprava posádky1 ×
 • Náhradné ubytovanie
 • Repatriácia vozidla do SRza poplatok

ASA Turist 30

15,50
30 dní
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**2 ×
 • Odtiahnutie vozidla2 ×
 • Náhradné vozidlo2 × 1 deň
 • Úschova vozidla2 × 1 deň
 • Vlaková preprava posádky2 ×
 • Náhradné ubytovanie
 • Repatriácia vozidla do SRza poplatok

ASA Moto

33,50
1 rok
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**1 ×
 • Odtiahnutie vozidla1 ×
 • Náhradné vozidlo1 × 2 dni
 • Úschova vozidla1 × 2 dni
 • Vlaková preprava posádky
 • Náhradné ubytovanie1 × 1 deň
 • Repatriácia vozidla do SRza poplatok

ASA Standard

36,50
1 rok
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**2 ×
 • Odtiahnutie vozidla2 ×
 • Náhradné vozidlo2 × 2 dni
 • Úschova vozidla2 × 2 dni
 • Vlaková preprava posádky
 • Náhradné ubytovanie2 × 1 deň
 • Repatriácia vozidla do SRza poplatok

ASA VIP

72,00
1 rok
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**3 ×
 • Odtiahnutie vozidla3 ×
 • Náhradné vozidlo3 × 2 dni
 • Úschova vozidla2 × 2 dni
 • Vlaková preprava posádky
 • Náhradné ubytovanie3 × 1 deň
 • Repatriácia vozidla do SRza poplatok

ASA Platinum

365,00
1 rok
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**2 ×
 • Odtiahnutie vozidla2 ×
 • Náhradné vozidlo2 × 2 dni
 • Úschova vozidla2 × 2 dni
 • Vlaková preprava posádky
 • Náhradné ubytovanie2 × 1 deň
 • Repatriácia vozidla do SR

NÁROK NA ASISTENČNÉ KRYTIE VZNIKÁ 7 DNÍ PO OBJEDNANÍ SLUŽBY

ASA BENEFIT: 10% zľava na zapožičanie náhradného vozidla ASA v rámci celej SR

* ADMINISTRATÍVNA ASISTENCIA CALL CENTRUM ASA 24/7: organizácia pomoci, poskytnutie dopravných a cestovných informácií, odovzdanie odkazu blízkym osobám, blízkym osobám, zaslanie dokladov súvisiacich s asitenčným prípadom, telefonické tlmočenie pri styku s miestnymi úradmi a políciou.

** CESTNÁ SLUŽBA zahŕňa: pomoc zásahového vozidla, nevyhnutnú prácu mechanika na mieste, za účelom spojazdnenia vozidla, prípadne menšie opravy, napr. oprava defektu, doplnenie paliva, otvorenie zamknutého vozidla, vybitá batéria.