Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90/130
 
Tolerancia alkoholu 
úplný zákaz
 
Mýto 
diaľnice a rýchlostné cesty/diaľničná známka
 
Dispečing ASA
18 112, zo zahraničia +421 2 49 20 59 49

Povinná výbava motorových vozidiel a prípojných vozidiel - §32. Vozidlo kategórie M a N musí spĺňať nasledovnú výbavu:

 • Náhradné elektrické poistky, jedna z každého druhu, pokiaľ sú používané v elektrickej inštalácii
 • Jedna náhradná žiarovka (výmenného zdroja svetla s výnimkou výbojok) z každého druhu používaného v zariadeniach k vnútornému osvetleniu a ku svetelnej signalizácii, a náradie nutné k ich výmene, s výnimkou zvláštneho svetelného výstražného zariadenia.
 • Príručný zdvihák o nosnosti rovnajúcej sa najväčšej prípustnej hmotnosti na nápravu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo jazdnej súpravy alebo rovnajúcej sa hmotnosti zdvihnutej časti vozidla s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vozidla pri zdvihnutí tejto časti spôsobenú stanoveným výrobcom pre použitie zdviháku.
 • Kľúč na matice /skrutky/ od kolesa vozidla
 • Reflexná vesta
 • Lekárnička
 • Výstražný trojuholník

Povinná výbava motocyklov 

Pre motocykle a motorové trojkolky platí minimálna výbava v rozsahu:

 • Náhradné elektrické poistky, jedna z každého druhu, pokiaľ sú používané v elektrickej inštalácii
 • jedna náhradná poistka
 • jedna náhradná žiarovka z každého druhu používaného pre vonkajšie osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla a náradie nutné na ich výmenu
 • autolekárnička

Zimné pneumatiky

Používanie pneumatík s hrotmi je v České republike zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje aj na motoristov zo zahraničia.

Snehové reťaze môžu byť použité len v prípade, ak sa na vozovke nachádza dostatok snehu, ktorý chráni povrch vozovky.

Povinnosť zimných pneumatík platí v období od 1. novembra do 31. marca na všetkých kolesách osobných automobilov a ľahkých nákladných automobilov do 3,5 tony, pričom na pozemnej komunikácii sa nachádza súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza, alebo možno vzhľadom na poveternostné podmienky predpokladať, že sa na pozemnej komunikácii počas jazdy môže vyskytovať súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza.

To znamená, že nie je bezpodmienečne nutné mať zimné pneumatiky v uvedenom období, pokiaľ vonku sú poveternostné podmienky také alebo sa dajú aspoň predvídať, že vozidlo musí byť vybavené zimnými pneumatikami. Výnimku tvoria úseky komunikácií, označené dopravným značkami, ktoré na vybraných úsekoch sú zimné pneumatiky povinné .

V prípade vozidiel nad 3,5 tony sú zimné pneumatiky povinné na hnacích kolesách.

Tieto predpisy sa počas zimného obdobia vzťahujú aj na miesta, kde je umiestnené dopravné značenie C15 a aj v prípade, že sa na povrchu vozovky nenachádza sneh, ani ľad a bez ohľadu na počasie.

Vozidlá musia byť vybavené nasledovne:

- Vozidlá do 3,5 t: zimné pneumatiky na všetkých kolesách - hĺbka dezénu pneumatiky musí byť minimálne 4 mm

- Vozidlá nad 3,5 t: zimné pneumatiky na hnacích kolesách - hĺbka dezénu pneumatiky musí byť minimálne 6 mm