Administratívna asistencia:

V rámci tohto asistenčného programu vzniká Užívateľovi nárok na využitie služieb Administratívnej asistencie prostredníctvom Dispečingu ASA (call centra) 24 hod. denne 365 dní v roku, pričom táto zahŕňa:

  • prijímanie požiadaviek a organizáciu pomoci Užívateľom,
  • poskytovanie rád, inštrukcií, dopravných a cestovných informácií Užívateľom,
  • odovzdanie odkazov blízkym osobám Užívateľov, 
  • telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s miestnymi úradmi, políciou a pod., avšak len v rozsahu, ktorý sa bezprostredne týka Poruchy a/alebo Nehody Vozidla.

Technická asistencia: 

  • 2 x cestná služba
  • 2 x odtiahnutie Vozidla
  • 2 x 2 dni úschova Vozidla
  • 2 x 1 deň náhradné ubytovanie
  • 2 x 2 dni náhradné vozidlo

Benefit ASA

10% zľava na zapožičanie náhradného vozidla z Autoklubu Slovakia Assistance (max. 2 dni)

Podrobné informácie o programe vám poskytnú naši operátori na telefónnom čísle 18 112.

Územná platnosť
Európa

Ročný poplatok
36,50 €

Pre viac detailov pozrite všeobecné podmienky
a osobitné podmienky asistenčného programu STANDARD. 

Kúpiť


Ďalšie produkty série Asist Card

ASA Turist 14

Jednorazovo: 9,90 €
Viac informácií

ASA Turist 30

Jednorazovo: 15,50 €
Viac informácií

ASA Moto

Ročný poplatok: 33,50 €
Územná platnosť: Európa
Viac informácií

ASA VIP

Ročný poplatok: 72,00 €
Územná platnosť: Európa
Viac informácií

ASA Platinum

Ročný poplatok: 365,00 €
Územná platnosť: Európa
Viac informácií