V snahe o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky bol vyvinutý simulátor prevrátenia vozidla. Ide o jedinečné zariadenie, v ktorom človek v reálnej karosérii osobného automobilu zažije simuláciu prevrátenia vozidla pri dopravnej nehode. Simulátor prevrátenia má výrazný edukačný účinok na širokú verejnosť, nakoľko prakticky demonštruje nebezpečenstvá spojené s nedodržiavaním pravidiel cestnej premávky, najmä s prekračovaním maximálnej povolenej rýchlosti alebo nepoužívaním bezpečnostných pásov. 

Pre koho je simulátor prevrátenia určený?

Simulátor je vhodný systém vzdelávania a šírenia osvety pre širokú verejnosť a účastníkov cestnej premávky (či už detí alebo dospelých). Kontinuálnosť tohto vzdelávania patrí medzi dôležité faktory pozitívne ovplyvňujúce znižovanie dopravnej nehodovosti v krajinách EÚ. 

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

Bezpečnosť cestnej premávky je oblasťou, ktorá si zaslúži trvalú pozornosť. Každý rok len v krajinách Európskej únie umiera pri dopravných nehodách takmer 50 000 detí, žien a mužov. Ďalších vyše pol druha milióna ľudí je zranených. Ťažko si možno predstaviť pádnejší argument na dôslednú propagáciu bezpečnej jazdy a veľmi dôležitú dopravnú výchovu detí v predškolskom a v školskom veku. Zariadenie patrí do kompetencie Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP), ktoré je súčasťou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

PONUKA PRENÁJMU 

V zmysle podpory bezpečnosti cestnej premávky je spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. pripravená umožniť prenájom zariadenia SIMULÁTOR PREVRÁTENIA.

Spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. má k dispozícii vlastné simulátory. Na podporu bezpečnosti cestnej premávky je možné toto mobilné zriadenie ako aj ostatné bezpečnostno-preventívne pomôcky prenajať na rôzne akcie pre deti aj dospelých.

Bližšie informácie získate na obchodnom oddelení spoločnosti alebo na info@asaauto.sk.

TECHNICKÉ PARAMETRE

 • dĺžka 6,6 m
 • šírka 2,5 m
 • potrebná plocha na inštaláciu 7 m + ťažné vozidlo + manévrovací priestor
 • potrebná plocha na prevádzku min. 7 x 5 m
 • prevádzka simulátora je možná iba bez pripojeného ťažného vozidla
 • inštalácia musí byt na spevnenom povrchu (nie piesok ani štrk)
 • prevádzka simulátora nie je možná v prípade zrážok (dážď)
 • napájanie 230 V 1L 50Hz 16A
 • obsluha min 1 osoba
 • kapacita simulátora 1-4 osoby
 • simulácia pre účastníkov je obmedzená výškou /130 cm/, vekom /+10 rokov/ a zdravotným stavom: simulácia nie je vhodná pre ľudí, ktorí trpia akýmkoľvek zdravotným problémom, ktorý im spôsobuje bolesti chrbta a tzv. svalovú blokádu a znižuje rozsah pohyblivosti v oblasti krčnej a driekovej chrbtice.