E-mail: info@asaauto.sk
Adresa: Bosákova 12, 851 04 Bratislava

V snahe o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky bol vyvinutý simulátor prevrátenia vozidla. Ako už samotný názov napovedá, ide o jedinečné zariadenie, v ktorom človek v reálnej karosérii osobného automobilu zažije simuláciu prevrátenia vozidla pri dopravnej nehode. Simulátor prevrátenia má výrazný edukačný účinok na širokú verejnosť, nakoľko prakticky demonštruje nebezpečenstvá spojené s nedodržiavaním pravidiel cestnej premávky, najmä s prekračovaním maximálnej povolenej rýchlosti alebo nepoužívaním bezpečnostných pásov.

Zariadenie patrí do kompetencie Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP), ktoré je súčasťou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Jeho úlohou je šíriť osvetu medzi širokou verejnosťou. Vhodné systémy vzdelávania účastníkov cestnej premávky (či už detí alebo dospelých) a kontinuálnosť tohto vzdelávania patria medzi dôležité faktory pozitívne ovplyvňujúce znižovanie dopravnej nehodovosti v krajinách EÚ. Zhodli sa na tom aj prítomní delegáti konferencie, ktorú zorganizovalo Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky, a ktorej zameranie bolo zacielené na problematiku zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. Konferencia sa konala za prítomnosti odborníkov z členských štátov Európskej únie.  

Hlavnou témou konferencie boli systémy vzdelávania účastníkov cestnej premávky a ich vplyv na znižovanie dopravnej nehodovosti v európskych krajinách. V rámci štyroch prednáškových blokov venovaných (i) všeobecnému prehľadu o dopravnej nehodovosti v členských štátoch EÚ, (ii) detskej dopravnej výchove, (iii) podmienkam pre získanie vodičského oprávnenia a (iv) celoživotnému vzdelávaniu vodičov predniesli svoje príspevky odborníci z Európskej komisie (Szabolcs Schmidt, vedúci útvaru bezpečnosti cestnej premávky, DG MOVE), organizácie European Transport Safety Council (Antonio Avenoso, výkonný riaditeľ ETSC) a tiež viacerí významní odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Holandska. 

Informácie prevzaté z: Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR.