Posledný pretekársky víkend seriálu Dynamax Majstrovstvá SR pretekov automobilov do vrchu 2022 s medzinárodnou účasťou sa konal v Kremnici v dňoch 2.-3.9.2022. Autoklubu Slovakia Assistance sa zúčastnil pretekov ako asistenčná služba zabezpečujúca vozidlo riaditeľa preteku a odťahové vozidlá z SOS Truck na trati. Týmto krokom sa opäť po niekoľkých rokoch obnovila spolupráca medzi komisiou pretekov automobilov do vrchu Slovenskej asociácie motoristického športu a Autoklubom Slovakia Assistance.Galéria