Od 19.10. 2020 má zavedený a udržiavaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2014 - ISO/IEC 27001:2013 pre oblasť poskytovania asistenčných, telematických a informačných služieb pre motoristov a verejnosť.

Pre oblasť poskytovania asistenčných, telematických a informačných služieb pre motoristov a verejnosť má spoločnosť ASA dlhodobo zavedený systém manažérstva kvality, ktorý zodpovedá norme ISO 9001:2015 a tento systém účinne uplatňuje.