Autoklub Slovakia Asisstance v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom pomáhal pri realizácii 5. ročníka preventívno-bezpečnostného projektu polície Detský regulovčík. 

Táto akcia sa konala v pondelok 17. júna na dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici v Bratislave. Projekt je bol určený pre žiakov základných škôl Bratislavského kraja. Na súťažiace družstvá čakali štyri stanovištia s úlohami, kde si postupne preverili svoje vedomosti z dopravnej výchovy formou testu, za pomoci pracovníkov Červeného kríža dokázali svoje teoretické a praktické skúsenosti pri poskytovaní prvej pomoci a na križovatke v úlohe dopravného policajta si museli poradiť s jej riadením. Ostatní súťažiaci plnili úlohu účastníkov cestnej premávky na bicykloch, či kolobežkách. 

 


Po splnení všetkých úloh a vyhodnotení celodenného výkonu čakala na najlepších odmena a žiak, ktorý najlepšie zvládol riadenie križovatky získal titul Detský regulovčík 2013. Víťazovi srdečne blahoželáme! Autoklub Slovakia Assistance.