ETEC (The European Traffic Education Contest) Európska súťaž dopravnej výchovy. Cieľom súťaže je posilniť dopravnú výchovu v každej krajine a tým prispieť k zníženiu rizika detí ako účastníkov pri dopravných nehodách. Úlohou automobilových klubov je podporovať motorizmus a rozvíjať vlastné aktivity v oblasti dopravnej výchovy vo svojej krajine a prostredníctvom tejto akcie obnoznámiť vládne aj mimomvládne orgaznizácie, taktiež aj médiá o dôležitosti tejto úlohy. Súťaž, ktorá vznikla v roku 1986, sa koná každý rok v krajine hostiteľského klubu. Na miestnej, regionálnej alebo národnej kvalifikačné úrovni každý zúčastnený klub vyberie tím dvoch dievčat a dvoch chlapcov vo veku medzi 10 až 12 rokov . Preto má táto súťaž štatút európskeho finále, na ktorom sa pravidelne zúčastňuje 25 krajín.

  

Tento ročník sa konal v dňoch 20. - 23. septembra 2013 v Bar v Čiernej Hore.

Poďakovanie patrí Ministerstvu školstva, všetkým zúčastneným a spoločnosti Peugeot Slovensko, ktorá súťažný tím aj trénerov reprezentujúci SR obliekla. 

 

 


Galéria