Autoklub Slovakia Assistance spolu so Škoda Auto SlovenskoMŠVVŠ SR podporili účasť detského cyklistického tímu, ktorý reprezentoval Slovensko na 29. ročníku ETEC 2014 (The European Traffic Education Contest). Európska súťaž dopravnej výchovy sa konala v dňoch 5.-7.9. v Lillestrom, v Nórsku, a bola organizovaná nórskym automobilovým klubom NAF.

Tímy reprezentujúce 22 európskych členských klubov FIA sa zúčastnili série podujatí, ktorých cieľom je zvýšiť nielen cyklistické zručnosti detí, ale aj znalosť pravidiel cestnej premávky.

Cieľom súťaže je posilniť dopravnú výchovu v každej krajine a tým prispieť k zníženiu rizika detí ako účastníkov pri dopravných nehodách. Úlohou automobilových klubov je podporovať motorizmus a rozvíjať vlastné aktivity v oblasti dopravnej výchovy vo svojej krajine.

Súťaž, ktorá vznikla v roku 1986, sa koná každý rok v krajine hostiteľského klubu. Na miestnej, regionálnej alebo národnej kvalifikačnej úrovni každý zúčastnený klub vyberie tím dvoch dievčat a dvoch chlapcov vo veku medzi 10 až 12 rokov. Preto má táto súťaž štatút európskeho finále.

Tím Slovenska sa umiestnil na 15. mieste. GRATULUJEME!


Galéria