Dopravná výchova detí je veľmi dôležitá a jej výsledkom je vyššia bezpečnosť na cestách. Vyvrcholením činnosti autoklubov v oblasti dopravnej výchovy pre deti vrátane ASA je účasť slovenského tímu na 30. ročníku ETEC, ktorý se konal v dňoch 3.-6. septembra vo Viedni, v Rakúsku.

Autoklub Slovakia Assistance spolu so Škoda Auto Slovensko, MDVRR SR a MŠVVŠ SR podporili účasť detského cyklistického tímu, ktorý reprezentoval Slovensko.

Z 23 súťažiacich tímov, ktoré reprezentovali celkom 21 európskych motoristických klubov sa náš tím umiestnil na 13. mieste.

V tomto roku sa na miestnych, regionálnych a národných kvalifikačných kolách v celej Európe   zúčastnilo asi 450 000 detí.


Galéria