Autoklub Slovakia Assistance spolu so Škoda Auto Slovensko, MŠVVŠ SR a MDV SR podporili účasť detského cyklistického tímu, ktorý reprezentoval Slovensko na 34. ročníku ETEC 2019. 

Tento rok sa súťaž dopravnej výchovy konala v dňoch 12.-15. septembra v Ženeve, vo Švajčiarsku, a bola organizovaná švajčiarskym klubom TCS. Tím Slovenska sa umiestnil na 2. mieste, historicky najúspešnejšom umiestnení. GRATULUJEME!!! 

ETEC (The European Traffic Education Contest) Európska súťaž dopravnej výchovy. Cieľom súťaže je posilniť dopravnú výchovu v každej krajine a tým prispieť k zníženiu rizika detí ako účastníkov pri dopravných nehodách. Úlohou automobilových klubov je podporovať motorizmus a rozvíjať vlastné aktivity v oblasti dopravnej výchovy vo svojej krajine a prostredníctvom tejto akcie oboznámiť vládne aj mimovládne organizácie, taktiež aj médiá o dôležitosti tejto úlohy. 

Súťaž, ktorá vznikla v roku 1986 sa koná každý rok v krajine hostiteľského klubu pod záštitou FIA. Na miestnej, regionálnej alebo národnej kvalifikačnej úrovni každý zúčastnený klub vyberie tím dvoch dievčat a dvoch chlapcov vo veku medzi 10 až 12 rokov. Preto má táto súťaž štatút európskeho finále, na ktorom sa pravidelne zúčastňuje cca 25 krajín.


Galéria