Maďarské diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a určité časti štátnych hlavných ciest je možné používať len po zaplatení poplatku za používanie ciest, t.j. po zakúpení e-známky. 

Diaľničná známka platí pre dané evidenčné číslo vozidla. Maďarskú diaľničnú známku je možné si zakúpiť len v sídle spoločnosti v čase Pondelok – Piatok od 09:00h do 11:30h 

Popoludní len vo štvrtok od 14:00h do 17:00h 

Cez víkend a v dňoch pracovného pokoja nie je možné známku vystaviť!!! 

Cenník (ceny sú uvedené v eurách, vrátane DPH*)

Typ vozidla:

  • D1: motocykle a motorové vozidlá, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t (+ ľubovoľný príves).
  • D2:Vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 osôb, nákladné autá do 3,5 t, obytné automobily. 
  • B2: autobusy s celkovou hmotnosťou presahujúcou 7,5 t sú spoplatňované o jednu kategóriu nižšie, než ako určuje ich reálna celková hmotnosť. Celková hmotnosť vozidla sa určuje na základe údaju uvedeného v technickom preukaze vozidla. 

Doba platnosti:

  • 10-dňová platí od konečným spotrebiteľom určeného dňa a počas deviatich po sebe nasledujúcich dní (celkom 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dni). 
  • Mesačná platí od konečným spotrebiteľom určeného dňa do polnoci toho istého dňa nasledujúceho mesiaca; ak v nasledujúcom mesiaci nie ja taký deň, platí do posledného dňa v tomto mesiaci.
  • Ročná platí od prvého kalendárneho dňa v príslušnom roku do 31. januára nasledujúceho roku *) od 1. júla nie je možné zakúpiť ročnú diaľničnú známku 

Diaľničná známka nemôže byť platná skôr ako bola zakúpená. 

Známky nie sú platné retrospektívne.