V apríli 2020 sa ukončila štúdia, na ktorej participovali Royal Haskoning DHV, HAN University of Applied Sciences a TNO, spoločnosti, ktorých cieľom bol výskum a optimálny spôsob nasadenia technológií asistenčných systémoch pre vodiča (ADAS) nariadených pre automobily jazdiace v Európskej únii od roku 2022. 

Tento výskum poskytuje podrobný prehľad o vlastnostiach, funkčnosti a potenciáli týchto systémov. 

Konkrétnejšie sa výskum zameral na nasledujúcich šesť systémov:

  • Autonómne núdzové brzdenie (AEB)
  • Adaptívny tempomat (ACC)
  • Inteligentná adaptácia rýchlosti (ISA)
  • Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LKA)
  • Signál núdzového zastavenia (ESS)
  • Monitorovanie vodiča (DM)

Autonómne núdzové brzdenie (AEB)

Adaptívny tempomat (ACC)

Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LKA)

Viac informácii na adasonboard.eu.