Česká republika

Občania SR môžu pricestovať do ČR bez udania dôvodu (aj za účelom turistiky) a bez povinnosti preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 alebo absolvovania povinnej 14-dňovej nariadenej karantény.

Podmienky tranzitu

Od 15. júna 2020 sa pre tranzit cez ČR rušia všetky obmedzenia pre krajiny v zelenej zóne, t.j. občania SR, ktorí sa vracajú na Slovensko z členskej krajiny EÚ a ďalších štátov schengenského priestoru alebo ich častí s nízkym rizikom nákazy ochorenia COVID-19 môžu tranzitovať cez ČR bez nóty Veľvyslanectva SR v Prahe.

Občania SR, ktorí sú rezidentmi v európskych krajinách s vysokým a stredným rizikom nákazy, sa musia naďalej preukázať pri vstupe na územie ČR nótou Veľvyslanectva SR v Prahe bez povinnosti negatívneho testu na COVID 19, pokiaľ doba ich tranzitu cez územie ČR nepresiahne 24 hodín.

Opatrenia v krajine

Núdzový stav na území ČR bol ukončený 17. mája 2020 o 24:00 hod. (bol vyhlásený od 12. 03. 2020 - 14.00h). Naďalej platia ochranné opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR vyhlásené v súvislosti s epidémiou COVID-19.  

Od 15. júna 2020 do odvolania je zakázaný pohyb a pobyt bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest (nos, ústa) ako je respirátor, rúška, šatka, šál alebo iné na všetkých vnútorných priestoroch stavieb, mimo bydliska, v prostriedkoch verejnej dopravy,  na všetkých miestach kde sa nachádzajú aspoň dve osoby v bližšej vzdialenosti než 1,5 metra, pokiaľ sa nejedná o členov domácnosti.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z Českej republiky sa uplatňuje voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu.

Maďarsko

Podmienky vstupu do krajiny

Na území Maďarska naďalej platí Nariadenie vlády z 26. marca 2020 -  uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov na vstupe do krajiny, okrem výnimiek. Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt . Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Maďarska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény.

Cestovanie v rámci krajiny

Platí povinnosť  nosiť rúška v uzatvorených  priestoroch:

 • obchody a nákupné centrá (rúško, šál, alebo šatka – musí byť prekrytý  aj nos)
 • v dopravných prostriedkoch MHD a medzimestských spojoch

Vláda Maďarska vyzýva všetkých občanov  aj napriek pozitívnemu vývoju v šírení ochorenia COVID-19 správať sa naďalej maximálne zodpovedne na svojom území, dodržiavať epidemiologické opatrenia, zvážiť cestovanie  zbytočne sa nepresúvať. Od 15. júna 2020 sa otvárajú aj vnútorné priestory reštaurácií, odstupy medzi stolmi musia byť 1, 5 m.  Rodina môže sedieť pri stole. Otvárajú sa kiná a divadlá.

Podmienky tranzitu a odchodu

Cestný tranzit občanov Slovenskej republiky alebo občanov EHP, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky cez územie Maďarska nie je viazaný na žiadne povolenie.

Letecká preprava

Občania Slovenskej republiky môžu využívať medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti na odlety a prílety. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na „boarding“ a takomto prípade odporúčame inú trasu návratu.

Železničná a autobusová preprava

Štátna železničná spoločnosť MAV - medzinárodná doprava bude obnovená od 1. júla 2020 Autobusová doprava so SR bude obnovená od 1. júla 2020, zatiaľ premáva iba cez Viedeň.

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Rakúsko

Rakúsko opäť liberalizovalo svoj hraničný režim  so všetkými krajinami EÚ mimo Španielska, Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie. Prakticky to znamená zrušenie systémových hraničných kontrol, zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negativneho testu na COVID-19 a reštartovanie hraničného režimu schengenského typu;

Pri ostatných krajinách sveta po návrate do Rakúska naďalej zatiaľ platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom COVID-19 alebo (až do jeho predloženia) zotrvať v domácej karanténe.

Rovnako pri tranzite z vyššie neuvedených krajín (bez preukázania sa negat. testom COVID-19) naďalej platí povinnosť tranzitu cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie);

Od 16. júna 2020 na rovnakom princípe liberalizuje Rakúsko aj svoj hraničný režim s Talianskom, ale pre taliansky región Lombardsko bude vydané cestovné odporúčanie s výstrahou. Hranice so Španielskom (letecké spojenia) by sa mali opäť liberalizovať od 1. júla 2020;

Vláda Rakúska zároveň vyzýva všetkých občanov na chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a necestovať (nepresúvať sa) zbytočne. Odporúča stráviť letnú dovolenku v Rakúsku. „Zdravý rozum je najlepšia ochrana pri cestovaní v lete 2020!“

POVINNOSŤ OCHRANY NOSA A ÚST (RÚŠKO), ktorá bola zavedená od 13. apríla 2020, sa naďalej v Rakúsku vyžaduje v zásade vždy pri skrátení vzdialenosti medzi osobami na menej ako jeden meter, konkrétne najmä:

 • v prípade prepravy v osobných motorových vozidlách pri osobách nežijúcich v spoločnej domácnosti sediacich v rovnakom vozidle, a to pri každom členovi osádky vozidla. Usadenie má byť tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli maximálne dve osoby vrátane vodiča;
 • v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb a v interiérových priestoroch (hlavne: zdravotnícke zariadenia, lekárne a úrady, pokuta za priestupok je vo výške 3 600 eur). V jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu)
 • v jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky bez obmedzení. Železničná spoločnosť ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom a Francúzskom, rovnako sú zrušené všetky autobusové spojenia s danými krajinami. Od 23. mája 2020 sú opäť povolené vlakové spojenia so Švajčiarskom a Lichtejnštajnskom.

Letisko Schwechat

V rámci postupného uvoľňovania bol zrušený zákaz letových spojení so Švajčiarskom. Od 15. júna 2020 začína postupne obnovovať svoje pravidelné letecké linky spoločnosť Austrian Airlines a Laudamotion. 

Od 6. júna 2020 napríklad začal premávať autobus spoločnosti Slovak Lines do Viedne, t.j. aj na a z letiska Schwechat.

UPOZORNENIE:

Občanom Slovenska, ktorí prilietajú na letisko Schwechat a vracajú sa domov do SR, pripomíname, že pri príchode z iných ako 19 štátov označených platným opatrením Úradom verejného zdravotníctva SR č. 4739/2020 (teda okrem Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska) je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Po vstupe na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Pokiaľ prilietate z krajiny, s ktorou SR ešte neuvoľnila svoj hraničný režim, môžete si dať urobiť platený test na COVID-19 aj po prílete priamo na letisku.

Slovinsko

V súvislosti s pozitívnym epidemiologickým vývojom v krajine a znižujúcim sa počtom nakazených na nový koronavírus, Slovinska republika ohlásila 15. mája 2020 ukončenie epidémie ochorenia COVID-19 (bola vyhlásená od 12. marca 2020). Nadálej však platia viaceré opatrenia a obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 v Slovinskej republike.

Cestovanie

Od 8. júna 2020 neplatí pre občanov Slovenskej republiky pri vstupe do Slovinskej republiky povinná karanténa a vstup do krajiny je bez obmedzení. Vstup do Slovinskej republiky nebude povolený cudzincom, ktorí nemajú trvalý a prechodný pobyt v Slovinskej republike a javia príznaky ochorenia COVID-19 alebo uvedú že sú pozitivni na ochorenie COVID 19. 

Karanténa sa netýka tiež občanov Slovinskej republiky a osôb, ktoré majú v Slovinskej republike trvalý alebo prechodný pobyt, občanov Bulharska, Cypru, Česka, Čiernej hory, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lotyšska, Litvy, Lichtenštajnska, Maďarska, Nemecka, Nórska, Rakúska, Švajčiarska a Talianska.

Tranzit cez Slovinsko je možný a na hranici sa nevyžadujú žiadne potvrdenia (ani test na ochorenie COVID-19). Osoby, pri ktorých sa pri tranzite cez Slovinsko očakáva, že nebudú môcť opustiť Slovinsko, z dôvodu prijatých opatrenív susedných krajinách nebudúv pustené do Slovinska.

Osoby, ktoré majú v Slovinskej republike trvalý alebo prechodný pobyt a pri vstupe do krajiny uvedú, že sú pozitívne na ochorenie COVID-19, alebo majú príznaky na ochorenie COVID-19 budú požiadané, aby ihneď kontaktovali slovinskú zdravotnú službu. 

Osobná a nákladná doprava

Vstup do Slovinskej republiky z Rakúska, Talianska a Maďarska je možný len cez vybrané hraničné priechody:
Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Rakúskom

 • Karavanke – Karawankentunnel,
 • Ljubelj – Loibltunnel,
 • Šentilj (diaľnica) – Spielfeld (diaľnica).

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Talianskom

 • Vrtojba ‒ St. Andrea,
 • Fernetiči ‒ Fernetti,
 • Škofije ‒ Rabuiese,
 • Krvavi potok ‒ Pesse

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Maďarskom

 • Dolga vas – Redics,
 • Pince (diaľnica) – Torniyszentmiklos (diaľnica)

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Chorvátskom

Otvorené sú všetky hraničné priechody pre medzinárodnú dopravu, ako aj pre malý pohraničný styk (nie sú určené pre medzinárodnú dopravu). 

Železničná a autobusová doprava

Vnútroštátna a medzinárodná autobusová a železničná doprava je obnovená (vrátane turistických autobusov).

Letecká doprava

Obnovená je činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej dopravy.

Námorná doprava

Pre námornú dopravu sú otvorené prístavy Koper a Piran.

Chorvátsko

Podmienky vstupu do krajiny

S účinnosťou od 28. mája 2020 môžu vstúpiť občania SR do Chorvátska bez špecifikácie dôvodu návštevy.

Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.

Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné preukázať sa testom na COVID-19.

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko a Maďarsko je bez obmedzení.

Opatrenia v krajine

Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia.

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Bulharsko

Podmienky vstupu do Bulharska

Na suchozemskej hranici nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Lekárski inšpektori skúmajú osoby pri vstupe prostredníctvom mobilných zariadení a merajú ich telesnú teplotu. Sú vopred určené ubytovacie zariadenia na ubytovanie cestujúcich, u ktorých bude podozrenie na COVID-19.

Karanténa

Od 15. júna 2020 môžu vstúpiť do Bulharska občania Slovenskej republiky bez povinnej 14-dňovej karantény. 

Karanténa bude naďalej platiť pre cestujúcich (aj slovenských občanov) zo Švédska, Belgicka, Portugalska, a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a tretích krajín.

Slovenský občan môže pricestovať z týchto tretích krajín: zo Srbska, Bosny a Hercegoviny a Čiernej Hory, avšak zavádza sa nová povinnosť 14-dňovej karantény pri vstupe zo Severného Macedónska.

(Zákaz vstupu do Bulharska pre návštevníkov z krajín mimo EÚ zostáva v platnosti aj naďalej.)

Cestovanie v rámci krajiny – podmienky tranzitu a odchodu 

Osoby, ktoré prechádzajú tranzitne cez územie Bulharska, predložia orgánom hraničnej kontroly vyhlásenie, ktorým sa zaväzujú dodržiavať na území Bulharska protiepidemiologické opatrenia, uložené nariadením ministra zdravotníctva, ako aj skutočnosť, že sú oboznámení s rizikami nákazy s COVID-19.

Pre osoby, u ktorých bola testovaním potvrdená prítomnosť ochorenia COVID-19, ale boli vďaka miernemu priebehu prepustení do domácej karantény, je doba povinnej karantény stanovená na 14 dní. Pacienti, ktorí boli  po liečbe ochorenia COVID-19 prepustení z nemocnice, majú túto dĺžku karantény (14 dní) odo dňa prepustenia.

Občania SR (EÚ a krajín Schengenu, vrátane San Marína, Andorry, Monaka a Vatikánu a ich rodinní príslušníci môžu Bulharskom tranzitovať za účelom návratu do domovskej krajiny/krajiny pobytu. Tranzit osôb je povolený iba v prípadoch, keď je možné zaručiť okamžitý odchod z územia Bulharskej republiky. 

Upozorňujeme, že pred cestou treba preveriť podmienky tranzitu, ktoré sa môžu meniť. Odporúčame preto kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii, Blvd. Yanko Sakazov 9, 1504 Sofia, Bulharská republika, e-mail: emb.sofia@mzv.sk, tel: +359 888 510 455

Na letiskách sú cestujúci, u ktorých sa počas lekárskej kontroly zistilo, že majú zvýšenú teplotu prostredníctvom termovízneho kamerového systému, podrobení skríningu t.j. rozhovoru s lekárskym personálom v určených miestnostiach (rozhovor je založený na osobitne navrhnutých dotazníkoch; v podozrivých prípadoch budú osoby Dopravené do určených zdravotníckych zariadení). 

Bulgaria Air naďalej poskytuje leteckú prepravu na trase Sofia-Viedeň a Sofia-Praha. Upozorňujeme, že pred cestou treba preveriť podmienky ďalšieho tranzitu napr. cez Českú republiku, resp. Rakúsku republiku na Slovensko.

Najbližšie lety spoločnosťou Bulgaria Air na trase Sofia-Praha:
19.06.2020 o 10.20 h,
21.06.2020 o 14.50 h,
23.06.2020 o 10.20 h,
26.06.2020 o 10.20 h,
28.06.2020 o 14.50 h,
02.07.2020 o 10.20 h.

Lety Sofia-Viedeň:
19.06.2020, 21.06.2020,
24.06.2020, 26.06.2020,
28.06.2020,
01.07.2020 vždy o 19.25 odlet zo Sofie

Od 15. júna 2020 obnovila svoje pravidelné letecké linky spoločnosť Wizz-Air, Austrian Airlines a približne od júla 2020 aj Laudamotion. 

Vzhľadom na stále existujúce viaceré obmedzenia v spojení s rôznymi krajinami a odlišný prístup leteckých spoločností občanom dôrazne odporúčame sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (pozn. pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené tvárové rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska. 

Železnice:
Bulharské štátne železnice pozastavili od 17. marca 2020 všetky medzinárodné vlakové spojenia cez Bulharsko z dôvodu opatrení proti novému koronavírusu. Železničné služby Sofia-Belehrad, Vidin-Craiova, Sofia-Solún, Sofia-Bukurešť a Sofia-Istanbul sú pozastavené.

Klienti bulharských štátnych železníc môžu dostávať aktuálne informácie na železničných staniciach alebo na oficiálnej stránke spoločnosti, ako aj na vnútroštátnej telefónnej linke 0700 10 200.

Podmienky návratu z Bulharska do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Taliansko

Podmienky vstupu do krajiny

Vstup do Talianska, ako i pohyb po celom jeho území, je pre občanov SR bez obmedzenia (bez vypĺňania akýchkoľvek formulárov a karantény).

Negatívny test na COVID-19, karanténa ani registrácia sa nevyžaduje. 

Prichádzajúci je povinný mať svoj cestovný doklad, t. j. občiansky preukaz alebo cestovný pas, platný až do konca pobytu v krajine. Ak cestujúci nemá v Taliansku registrovaný pobyt, môže sa v krajine zdržiavať najviac 90 dní v rámci 180 dní. Ak nemá pracovné povolenie, resp. pracovnú zmluvu, nemôže v krajine vykonávať zárobkovú činnosť. Ak sa cestujúci dostane do kontaktu s osobou infikovanou COVID-19, je povinný ostať v karanténe 14 dní a prípadné príznaky ochorenia oznámiť najbližšiemu zdravotnému stredisku. 

Vstúpiť na talianske územie a opustiť ho možno zatiaľ len osobným dopravným prostriedkom a v obmedzenom rozsahu letecky, pokiaľ nebude medzinárodná autobusová a železničná doprava (a letecká v plnom rozsahu) obnovená. Nie sú k dispozícii informácie o tom, kedy sa tak zaručene stane.

Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodiči musia mať okrem bežných dokladov aj rúško/respirátor, rukavice a  dezinfekčný gél, pri komunikácii s ďalšími osobami dodržiavať vzdialenosť jedného metra.

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení.

Opatrenia v krajine

Naďalej platí zákaz zhromažďovania sa na verejných priestranstvách alebo miestach prístupných verejnosti, povinnosť dodržiavať vzdialenosť od iných osôb minimálne 1 meter, v reštauráciách a obchodoch na požiadanie je zákazník povinný poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo), povinnosť nosiť rúško pri vstupe do verejných uzavretých priestorov, v Lombardii vždy a všade. Za nedodržanie ktoréhokoľvek z hore uvedených opatrení, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno jednotlivcovi uložiť pokutu od 400 eur do 3000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť  pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

Podmienky návratu do SR

Na Slovensko je potrebné pricestovať s potvrdením o negatívnom koronateste na COVID-19 nie starším ako 96 hodín, a do 5 dní si treba dať urobiť nový na regionálnom úrade verejného zdravotníctva). Keďže v Taliansku sa dá koronatest urobiť len veľmi komplikovane (v niektorých regiónoch tovôbec nie je možné), cestujúci z Talianska by sa mali pred cestou objednať na testovanie na Slovensku, prípadne kontaktovať príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR a informovať sa o možnostiach testovania. Po príchode, alebo hneď ako budú vedieť výsledok po testovaní po príchode, výsledok negatívneho testu sú povinní bezodkladne odovzdať na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Následne podstúpia druhé testovanie najskôr po 5 dňoch po dohode s príslušným regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Po celý čas, okrem testovania, sú povinní zdržiavať sa v izolácii. Ak nemôžu byť v domácej izolácii (nakoľko izolácia sa nariaďuje aj osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), môžu si zabezpečiť ubytovanie mimo domáceho prostredia (o tomto treba upovedomiť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva).

Španielsko

Podmienky vstupu

V Španielsku stále platia kontroly na hraniciach. V krajine je vyhlásený núdzový stav, ktorý je platný do 21. júna 2020. Po tomto termíne plánuje Španielsko otvoriť hranice a zrušiť karanténu pre prichádzajúcich. Podmienky vstupu ešte neboli spresnené. 

Vstup je dovtedy povolený len občanom Španielska, rezidentom (držiteľom Certificado de registro la ciudadano de la UE), cezhraničným pracovníkom, zdravotníckemu personálu a v osobitných prípadoch. 

V Španielskom kráľovstve je aktuálne povinná karanténa pre prichádzajúce osoby počas platnosti núdzového stavu, test na ochorenie COVID-19 sa nevyžaduje.

Výnimku z povinnej karantény majú cezhraniční pracovníci, dopravcovia a posádky, ako aj zdravotnícki pracovníci, ktorí tu vykonávajú pracovnú činnosť - za predpokladu, že neboli v kontakte s osobami s diagnostikovaným ochorením COVID-19. 

Pre osoby nad 6 rokov je s platnosťou od 21. mája povinné nosiť rúško nielen vo verejnej doprave, ale aj v uzavretých priestoroch a na verejných priestranstvách, kde nie je možné dodržať odstup 2 m.

Podmienky tranzitu v rámci krajiny

Od 23. marca 2020 je obojsmerne uzatvorená aj hranica medzi Španielskom a Marokom cez mestá Ceuta a Melilla.

Na základe vyhlásenia núdzového stavu v celej krajine naďalej platí:

 • zníženie medzinárodnej dopravy
 • v rámci územia Španielskeho kráľovstva sú aktuálne dve fázy otvárania (2. a 3.) – je preto potrebné sledovať dostupné informácie v konkrétnej provincii a pri tranzite sa riadiť nariadeniami španielskej vlády
 • v tých niekoľko provinciách, ktoré sú vo fáze 2. stále platí obmedzenie pohybu osôb mimo provincie.

Situácia sa však vo veľkej časti krajiny už uvoľňuje (väčšina je vo fáze 3 alebo do nej smeruje).

Podmienky návratu do SR

Naďalej platí možnosť návratu do domovskej krajiny pre štátnych príslušníkov iných krajín, tranzitujúcich cez územie Španielska – s prestupom napr. v Nemecku. Slovenskí občania za účelom zdokladovania tranzitu po území Španielska na Slovensko (autom alebo pri presune na letisko) môžu požiadať veľvyslanectvo SR v Madride o vystavenie potvrdenia/certifikátu na adrese: emb.madrid@mzv.sk

Pri návrate do SR je potrebné predložiť už pri príchode negatívny test na COVID-19, nie starší ako 96 hod. Je možné oň požiadať v súkromných laboratóriách v rámci územia Španielska.

Holandsko

Podmienky vstupu do krajiny

Aktuálne nie sú zavedené opatrenia týkajúce sa obmedzení vstupu/výstupu na hraniciach, ani žiadne karanténne opatrenia (nie je potreba sa preukázať negatívnym testom na COVID-19).

Holandsko-nemecké hranice a holandsko-belgické hranice sú voľne priechodné v oboch smeroch. 

Holandsko od 15. júna 2020 umožnilo svojim občanom vycestovať do 16 európskych krajín (krajín EÚ a krajín v schengenskom priestore).

Letisko Schiphol (Amsterdam) a letisko Eindhoven môžu využiť (aj na tranzit z tretích krajín) občania krajín Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska.

Pri ceste zo Slovenska do Holandska môžu občania Slovenskej republiky využiť:

 • letecké spojenia z Viedne do Amsterdamu alebo Eindhovenu;
 • letecké spojenia z Budapešti do Amsterdamu alebo Eindhovenu;
 • prepravu motorovým vozidlom cez Rakúsko a Nemecko;
 • prepravu motorovým vozidlom cez Česko a Nemecko;
 • prepravu motorovým vozidlom cez Poľsko a Nemecko;
 • medzinárodné vlakové alebo autobusové spojenia cez Rakúsko a Nemecko.

Holandské karibské zámorské územia: Aruba, Curacao a St. Maarten, ako aj Bonaire, Sint-Eustatius a Saba povolili lety z Holandska a z iných európskych krajín.

Možnosti a podmienky návratu do SR

Pri ceste z Holandska na Slovensko môžu občania Slovenskej republiky využiť:

 • letecké spojenia z Amsterdamu alebo Eindhovenu do Viedne (vrátane tranzitov cez Amsterdam, alebo Eindhoven do Viedne)
  KLM zaviedla predbežne do 31. augusta 2020 povinnosť nosenia rúšok v lietadlách. Informácie o letových poriadkoch sú dostupné aj na webovej stránke letiska Schiphol.  Svoju činnosť obnoví aj letecká spoločnosť Transavia od 18. júna 2020, dostupné budú aj spojenia do Innsbrucku.
 • letecké spojenia z Amsterdamu alebo Eindhovenu do Prahy;
 • letecké spojenia z Amsterdamu, alebo Eindhovenu do Budapešti
 • letecké spojenia z Amsterdamu alebo Eindhovenu do Mníchova alebo Frankfurtu.
  Z Mníchova je funkčné priame vlakové spojenie IC vlakmi napr. Mníchov – Viedeň, Regensburg – Viedeň, Würzburg – Viedeň, Hanau (Frankfurt n.M.) – Viedeň a podobne;
 • medzinárodné vlakové alebo autobusové spojenia z Holandska cez Nemecko do Rakúska. Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International;
 • prepravu motorovým vozidlom cez Nemecko a Rakúsko;
 • prepravu motorovým vozidlom alebo inú pozemnú prepravu cez Nemecko a Českú republiku;
 • prepravu motorovým vozidlom alebo inú dostupnú pozemnú prepravu cez Nemecko a Poľsko. 

Pri návrate do Slovenskej republiky z Holandska je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí karanténu. Občania Slovenskej republiky prichádzajúci krajín, kde nie je možné vykonať test, sa môžu ešte zo zahraničia objednať na testovanie na Slovensku. Po príchode do dvoch dní môžu slovenskí občania poskytnúť výsledok testu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva a následne podstúpiť druhé testovanie najskôr po 5 dňoch. Po celý čas sa dotknutí občania SR zdržiavajú v izolácii (s výnimkou vykonania testovania). Rovnaký postup sa uplatňuje pri deťoch prichádzajúcich zo zahraničia.

V prípade otázok ohľadom návratu do Slovenskej republiky odporúčame občanom Slovenskej republiky kontaktovať, ešte pred príchodom, príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (podľa miesta pobytu).

Grécko

Podmienky vstupu do Grécka

Na územie Grécka môžu naďalej vstúpiť len občania Grécka a členských krajín Európskej únie. Štátni príslušníci tretích krajín môžu vstúpiť do Grécka len v naliehavých pracovných a rodinných záležitostiach a na základe vopred udelenej výnimky príslušnými gréckymi orgánmi. 

Od 15. júna 2020 môžu občania SR pricestovať do Grécka bez povinnosti absolvovať karanténu či predloženia potvrdenia o výsledku testu na ochorenie COVID-19 za podmienky, že prilietajú z krajiny, ktorá je na zozname 29 bezpečných krajín (zoznam krajín uvedený nižšie). Na letisku po prílete však môžu byť vykonávané náhodné kontroly cestujúcich.

Všetci cestujúci však budú povinní vyplniť formulár, v ktorom uvedú presnú adresu pobytu v Grécku, osobné údaje a kontakty.

Na oficiálnom zozname 29 bezpečných krajín sa nachádzajú nasledovné krajiny (v abecednom poradí): Albánsko, Austrália, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Chorvátsko, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Libanon, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko.

Upozornenie
Pozemná hranica medzi Gréckom a Severným Macedónskom zostáva zatvorená do 30. júna 2020. Po tomto dátume bude otvorenie pozemnej hranice opätovne prehodnotené gréckymi úradmi. V súčasnosti platí, že občania SR môžu vstúpiť do Grécka autom iba cez Bulharsko.

Opatrenie povinného testu na COVID-19 a karantény bude v termíne 15.- 30. júna naďalej platiť pre cestujúcich prichádzajúcich z krajín vysokého výskytu ochorenia COVID-19. V prípade, že sa niektorí z cestujúcich odmietne podrobiť testu, bude mu po prílete odmietnutý vstup do krajiny. Výnimku z uvedeného opatrenia majú: tranzitujúci pasažieri, posádky lietadiel a cestujúci lietadiel v mimoriadnej situácii (Emergency Flights).

Letecká osobná doprava zo zahraničia je od 15 júna 2020 prijímaná na medzinárodných letiskách v Aténach a v Thessalonikách. Priame medzinárodné lety na grécke ostrovy by mali byť obnovené od 1. júla 2020. Grécke regionálne letiská sú v súčasnosti v prevádzke len pre vnútroštátne lety.

Zákaz osobnej námornej dopravy medzi Gréckom a Talianskom platí do 30. júna 2020.

Cestovanie v rámci krajiny

Premávka trajektov z pevniny na grécke ostrovy bola obnovená 25. mája 2020. Pre prepravu osôb na lodi platia striktné pravidlá upravené v zdravotných protokoloch – meranie telesnej teploty pasažierom pred nalodením, sociálny dištanc 1,5 m, povinnosť nosiť rúško a odovzdať vyplnený formulár (formuláre sú k dispozícii priamo u predajcov lodných lístkov v prístavoch). Nalodenie nebude povolené nikomu, kto prejaví príznaky ochorenia COVID-19 alebo bol v kontakte s niekým infikovaným za posledných 14 dní - obidve podľa dotazníka.

V kajute je už možné ubytovať 2 osoby, 4-miestne kajuty sú vyhradené pre rodiny s deťmi alebo zdravotne postihnuté osoby so sprievodom. Trajekty budú prevádzkované pri maximálne 60% kapacite. 

V automobile sa môžu okrem šoféra prepravovať max dve osoby. Taxíky môžu prepravovať iba jedného cestujúceho, s výnimkou rodičov s deťmi a osôb sprevádzajúcich osoby so zdravotným postihnutím (počas prepravy sú povinnosťou masky). Do autobusov a trolejbusov sa nesmie nastupovať prednými dverami.

Opatrenia v krajine

V uzavretých verejných priestoroch (napríklad v MHD, taxi, nemocniciach atď.) je zároveň povinné nosenie ochranných rúšok - pokuta za nedodržiavanie opatrenia je 150 eur. 

Naďalej platí zákaz zoskupovania sa nad 10 osôb či už v externých alebo interných priestoroch. Porušením tohto zákazu budú udeľované pokuty vo výške 1 000 eur. 

Pre verejnosť sú otvorené botanické a zoologické záhrady, múzeá, prírodné a archeologické rezervácie, organizované pláže, kostoly či veľké obchodné centrá. Vzdialenosť medzi zákazníkmi však musí byť vždy minimálne 1,5 m. V kaviarňach a reštauráciách platí  dodržiavanie povinného fyzického odstupu.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z Grécka sa uplatňuje voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu.

Poľsko

Podmienky vstupu do krajiny

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Poľska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény.

V súčasnosti sú otvorené všetky hraničné priechody medzi SR a Poľskom. 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Vzhľadom k vyššiemu počtu prípadov koronavírusu v Sliezskom vojvodstve odporúčame zvážiť cestu do uvedeného regiónu.

Letecká preprava
Medzinárodná letecká doprava je v Poľsku obnovená od 17.06.2020. Vláda Poľska povolila medzinárodné lety z Poľska do krajín EÚ (+Švajčiarsko, Nórsko, Island) s výnimkou letov do Veľkej Británie, Portugalska a Švédska.

Železničná / autobusová preprava v Poľsku:
Bez obmedzení.

Opatrenia v krajine

V platnosti ostáva povinnosť zakrývať ústa a nos v nasledujúcich miestach:

 • prostriedky hromadnej dopravy,
 • obchody,
 • kiná a divadlá,
 • masážne a tetovacie salóny,
 • kostoly,
 • úrady.

 

Podmienky návratu do SR

Od 20. júna 2020 od 6:00 hod. je Poľská republika zaradená do zoznamu bezpečných krajín. Cestovanie medzi SR a Poľskom od uvedeného dátumu je bez obmedzení - voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.