Simulátor nárazu pre oddelenie Bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy v rámci akcie Život má zelenú.


Galéria