E-mail: info@asaauto.sk
Adresa: Bosákova 12, 851 04 Bratislava

Všetky typy diaľničných nálepiek na rok 2021 podľa nižšie uvedených cenníkov pre jednotlivé krajiny si môžte zakúpiť (platba je možná len v hotovosti) priamo v sídle spoločnosti na Bosákovej 12, v Bratislave.

Pondelok až piatok od 9:00 do 11:30 a vo štvrtok aj popoludní od 14:00 do 17:00
Cez víkend a v dňoch pracovného pokoja nie je možné známku vystaviť!!!

Informácie o predaji na tel. č. 02/49 20 59 01
Všetky uvedené ceny sú platné pre rok 2020.

Ceny nálepiek v Slovenskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok1 365 dní2
Vozidlá do 3,5 tony 10 € 14 € 50 € 50 €
Prípojné vozidlá * 10 € 14 € 50 € 50 €

1 platí odo dňa zakúpenia do 31.1. nasledujúceho roku
2 platí 365 dní od dátumu zakúpenia
* Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G.

Kúpiť eZnámku

Ceny nálepiek v Českej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Vozidlá do 3,5 tony * 11,85 € 16,82 € 57,35 €

* od 1. januára 2021 sa v Českej republike zavádzajú elektronické diaľničné známky.

Kúpiť eZnámku

Zakúpiť elektronickú nálepku v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny nálepiek v Maďarskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Vozidlá do 3,5 tony 14 € 20 € 168 €
Motorové vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 osôb a obytné autá 28 € 38 € 168 €
Autobusy 59 € 87 € 780 €
Motocykel 6 € 11 € -

Zakúpiť maďarskú elektronickú nálepku je možné len v sídle spoločnosti.

Ceny nálepiek v Rakúsku

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 2 mesiace 1 rok
Vozidlá do 3,5 tony * 9,50 € 27,80 € 92,50 €

Zakúpiť je možné len klasickú nálepku.
Zakúpiť elektronickú nálepku v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny nálepiek vo Švajčiarsku

Typ vozidla Doba platnosti
1 rok
Vozidlá do 3,5 tony * 41 €