E-mail: info@asaauto.sk
Adresa: Bosákova 12, 851 04 Bratislava

Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7

Základnou činnosťou Autoklubu Slovakia Assistance je pomoc motoristom a starostlivosť o nich, predovšetkým v núdzových situáciách vozidiel a ich posádky.

Venujeme sa však aj dopravnej výchove detí na detskom dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici v Bratislave s cieľom praktického výcviku žiakov základných škôl a poskytovaním výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách. 

Výučba prebieha v dvoch fázach. Prvá hodina je teoretická a druhá praktická pod vedením odborného pracovníka, ktorý je držiteľom inštruktorského oprávnenia podľa § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K spolupráci v oblasti praktického výcviku a dopravnej výchovy žiakov na DDI sú prizvaní príslušníci dopravného inšpektorátu alebo odborní pracovníci Červeného kríža. 

Deti majú k dispozícii bicykle, kolobežky, ochranné prilby a bezpečnostné vesty. 

Finančné prostriedky čerpáme z poskytnutých dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách. 

Pre mimo bratislavské ZŠ ako aj ostatné akcie máme k dispozícii mobilné dopravné ihrisko vybavené prenosnými dopravnými značkami a rôznymi prekážkami na nácvik jazdy zručnosti. 

Prenájom

Spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. poskytuje možnosť prenájmu stáleho aj mobilného dopravného ihriska na komerčné účely pre deti aj dospelých, napr. oslava MDD, rôzne súťaže a iné akcie zamerané na podporu bezpečnosti cestnej premávky.

Bližšie informácie získate na obchodnom oddelení spoločnosti alebo písomne na info@asaauto.sk