E-mail: info@asaauto.sk
Adresa: Bosákova 12, 851 04 Bratislava

Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7

Otvorenie Lužného mostu

Od dnes je pre verejnosť sprístupnený Lužný most v rámci nultého obchvatu Bratislavy.

Certifikát ISO 27001

Pre oblasť poskytovania asistenčných, telematických a informačných služieb pre motoristov a verejnosť má spoločnosť ASA dlhodobo zavedený systém manažérstva kvality, ktorý zodpovedá norme ISO 9001:2015 a tento systém účinne uplatňuje.

Edukácia s políciou - Zamerané na pásy

V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR sme sa zúčastnili na edukačnej akcii o dôležitosti a povinnosti používania bezpečnostných pásov.

Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7