Otvorenie Lužného mostu

Od dnes je pre verejnosť sprístupnený Lužný most v rámci nultého obchvatu Bratislavy.

Certifikát ISO 27001

Pre oblasť poskytovania asistenčných, telematických a informačných služieb pre motoristov a verejnosť má spoločnosť ASA dlhodobo zavedený systém manažérstva kvality, ktorý zodpovedá norme ISO 9001:2015 a tento systém účinne uplatňuje.