Certifikát ISO 27001

Pre oblasť poskytovania asistenčných, telematických a informačných služieb pre motoristov a verejnosť má spoločnosť ASA dlhodobo zavedený systém manažérstva kvality, ktorý zodpovedá norme ISO 9001:2015 a tento systém účinne uplatňuje.

Edukácia s políciou - Zamerané na pásy

V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR sme sa zúčastnili na edukačnej akcii o dôležitosti a povinnosti používania bezpečnostných pásov.

Chystáte sa na dovolenku autom?

V prípade poruchy alebo nehody vám zabezpečíme opravu na mieste alebo v servise a k tomu náhradné vozidlo, aby ste zostali mobilný.